Zarząd

Władze Stowarzyszenia :

Prezes : Robert Borkiewicz

Wiceprezes : Jacek Godurkiewicz

Skarbnik : Barbara Paprzycka