Zarząd

Prezes : Jacek Godurkiewicz

Wiceprezes : Lidia Poniży

Skarbnik : Barbara Paprzycka