O Stowarzyszeniu

Podejmujemy działania na rzecz rozwoju Daszewic mające na celu ochronę interesu mieszkańców, poprawę warunków mieszkaniowych, wzrost bezpieczeństwa czy rozwój infrastruktury Daszewic. Stowarzyszenie zakłada współdziałanie z organami samorządowymi, takimi jak Burmistrz Gminy Mosina, Rada Miejska, Sołtys Daszewic i Rada Sołecka.

Zapraszam gorąco wszystkich mieszkańców i sympatyków Daszewic do współpracy na rzecz naszej miejscowości. Każdy z pomysłem na poprawę warunków życia w Daszewicach, usprawnienie komunikacji czy infrastruktury, lub po prostu chcący się zaangażować, jest mile widziany!