Zrealizowane projekty

Widząc potrzebę zmian w naszej wsi w 2015 roku zebrała się jeszcze wtedy nieformalna grupa osób, która wraz z ówczesną panią Sołtys zainicjowała działania na rzecz budowy chodnika w Daszewicach. Nasza determinacja oraz wiele wysłanych pism i odbytych spotkań dały pozytywny efekt.  Od dwóch lat mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z chodnika wzdłuż całej ulicy Poznańskiej a nasza wieś zyskała na wyglądzie.

Dziękujemy też mieszkańcom, którzy zadbali o pasy zieleni wzdłuż chodnika przy swoich posesjach obsadzając je krzewami i kwiatami i rozumieją że „nasze miejsce” w którym żyjemy nie kończy się na płocie naszej działki.