W sprawie brakującego fragmentu chodnika między Daszewicami a Kamionkami

W ostatnich dniach dotarła do nas dobra informacja z Kamionek. Dzięki staraniom Sołtysek oraz radnej Rady Miasta i Gminy Kórnik pani Magdaleny Kosakowskiej, pozytywnie został zaopiniowany projekt budowy brakującego fragmentu chodnika łączącego Daszewice z Kamionkami.


Bardzo cieszy ta informacja, ponieważ jest to kontynuacja zapoczątkowanej przez członków Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice” i ówczesnej pani Sołtys Elżbiety Jarackiej inicjatywy budowy chodnika w Daszewicach. Przez ostatnie dwa lata podejmowaliśmy szereg działań by brakujący fragment powstał. Niestety nasze pisma do Gminy Mosina spotykały się za każdym razem z brakiem zainteresowania we współfinansowaniu. Tym bardziej cieszy fakt, że Gmina Kórnik dbając o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i rozwój infrastruktury, zdecydowała się wykonać brakujący odcinek chodnika wraz z przejściami dla pieszych oraz zatokami autobusowymi.


Warto także nadmienić ,że współpraca na linii Daszewice-Kamionki, z chwilą zawiązania Partnerstwa Lokalnego Doliny Głuszynki, jeszcze bardziej zacieśniła się i w dłuższej perspektywie, poprzez wspólne działania będziemy mogli realizować wiele wspólnych zamierzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *