Autor: Mikołaj Poniży

List do Burmistrza Gminy Mosina w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla – Część Wschodnia”

Stowarzyszenie Lepsze Daszewice od czasu początku tworzenia podstaw zaktywizowania społeczności Daszewic oraz sąsiadujących sołectw działa na rzecz podniesienia świadomości społecznej a także aktywności w dążeniu do świadomego i skoordynowanego urządzania wspólnej przestrzeni i zasad z niej korzystania. Dolina Kopli określona w uchwale wywołującej plan miejscowy jako wschodnia część doliny jest nieodpowiednia pod względem przynajmniej geograficznym.…
Dowiedz się więcej

Zapisy z dojrzewania społecznego daszewiczanina w 2021 roku

Są sprawy (tematy), które toczą się wokół nas, w naszym interesie ale również poza naszą  świadomością z założenia lub bez. Aktywność społeczna naszych przedstawicieli ma a przynajmniej powinna mieć znaczenie celu skutecznego. Naszą wspólną świadomość społeczną kształtuje wiedza albo tylko informacja. Mamy wśród NAS jednostki aktywne. Aktywne w różny sposób. Dla nich, powinniśmy wiedzieć lub wierzyć,…
Dowiedz się więcej

Powstanie Skweru Daszewickiego

Skwer Daszewicki, dzieje się! W końcu, w końcu na placyku w centrum naszej wsi zaczyna się coś dziać! Po paru latach naszych starań o możliwość zagospodarowania tego terenu na ogólnodostępny teren zieleni dla mieszkańców Daszewic, ruszyliśmy z działaniami. W sierpniu tego roku z ogromną pomocą pana Marka Skrzypczaka wytyczyliśmy pierwszą część terenu pod przyszłe zagospodarowanie.…
Dowiedz się więcej

W sprawie brakującego fragmentu chodnika między Daszewicami a Kamionkami

W ostatnich dniach dotarła do nas dobra informacja z Kamionek. Dzięki staraniom Sołtysek oraz radnej Rady Miasta i Gminy Kórnik pani Magdaleny Kosakowskiej, pozytywnie został zaopiniowany projekt budowy brakującego fragmentu chodnika łączącego Daszewice z Kamionkami. Bardzo cieszy ta informacja, ponieważ jest to kontynuacja zapoczątkowanej przez członków Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice” i ówczesnej pani Sołtys Elżbiety Jarackiej…
Dowiedz się więcej

Spotkanie Partnerstwa Lokalnego „Dolina Głuszynki”

Protokół ze spotkania Partnerstwa Lokalnego „Dolina Głuszynki” w dniu 30.06.2020 W dniu 30.06.2020 roku w Remizie Strażackiej OSP Głuszyna, odbyło się spotkanie Partnerstwa Lokalnego Doliny Głuszynki. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Spotkanie otworzył p.Robert Borkiewicz, Prezes Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice” na wstępie informując o piśmie otrzymanym z gminy Kórnik dotyczącym wsparcia finansowego realizacji brakującego odcinka…
Dowiedz się więcej

Spotkanie ws. „Porozumienia Lokalnego Doliny Głuszynki”

5 marca w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach, z inicjatywy Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli sołtysi i sołtysowe z Kamionek, Borówca, Daszewic, Babek i Czapur, przedstawiciele Rady Osiedla Głuszyna oraz zaproszeni goście reprezentujący gminę Mosina oraz gminę Kórnik.