Spotkanie ws. „Porozumienia Lokalnego Doliny Głuszynki”

5 marca w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach, z inicjatywy Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli sołtysi i sołtysowe z Kamionek, Borówca, Daszewic, Babek i Czapur, przedstawiciele Rady Osiedla Głuszyna oraz zaproszeni goście reprezentujący gminę Mosina oraz gminę  Kórnik.

Celem spotkania było nawiązanie szerszej współpracy na obszarach granicznych gminy Kórnik, gminy Mosina i miasta Poznań, położonych wzdłuż doliny Głuszynki-Kopli. Pomysł spotkania zrodził się z potrzeby wypracowywania wspólnych rozwiązań problemów, które dotykają mieszkańców tego rejonu.

Merytoryczną część spotkania przygotował Pan Jerzy Zalewski, emerytowany Główny Specjalista w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego, członek Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”. W swojej prezentacji pan Jerzy przedstawił zagadnienia rozwoju przestrzennego, skupiając się głównie na wyzwaniach  komunikacyjno-transportowych, czekających nas w najbliższych latach. Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy spotkania, kontynuowali dyskusję wymieniając uwagi i spostrzeżenia dotyczące poruszanych kwestii, mające związek z poszczególnymi miejscowościami, które reprezentowali.

Efektem dyskusji była m.in. konkluzja, że należy dążyć do wypracowania wspólnych mechanizmów działania, prowadzących do kompleksowych rozwiązań odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie deklaracji woli współpracy w ramach Porozumienia Lokalnego „Doliny Głuszynki”. Sygnatariusze zadeklarowali, że wspólnie będą podejmować inicjatywy, zmierzające do realizacji postawionych celów poprzez wzmocnienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań, wsparcie partnerów przy realizacji lokalnych projektów, poszerzenie i podniesienie jakości własnych działań przez wymianę doświadczeń, poglądów oraz wiedzy. Sygnatariusze porozumienia na cyklicznych spotkaniach będą rozwijać forum partnerskie, ustalając obszary współpracy i zadania zmierzające do  realizacji wspólnych interesów dla dobra lokalnych społeczności i rozwoju regionu.

Kolejne spotkanie w ramach Porozumienia już w kwietniu.

Sprawozdanie z tego spotkania do pobrania w zakładce ‚Do Pobrania’.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *