Spotkanie w sprawie retencji wody w Dolinie Kopli-Głuszynki 06.02.2024

6 lutego, z inicjatywy Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”, odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie działań mogących pomóc w zatrzymaniu lub spowolnieniu spływu wód, równocześnie dbając o środowisko naturalne oraz przyczyniając się do rozwoju funkcji społecznych. Udział wzięli sołtysi i sołtysowe okolicznych wsi, przedstawiciele Rady Osiedla Głuszyna, radni i wiceburmistrzowie Gminy Mosina, Gminy Kórnik, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania oraz spółki Aquanet Retencja.

Omówione zagadnienia:

· Uwarunkowania przyrodnicze Doliny Kopli / Głuszynki,

· Stan wylewów rzeki Kopel / Głuszynki,

· Retencja wody na rzece Kopel / Głuszynka – rys historyczny

· Szanse i możliwości dla mieszkańców w związku z retencją na rzece Kopel,

· Działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego w obszarze Doliny Kopli / Głuszynki z perspektywy samorządów lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *